Компанијата FULLHAUZ е лоцирана во индустриската зона во Амзабегово во близина на градот Свети Николе,која се наоѓа многу близу до автопатот Штип-Велес-Скопје што претсавува предност за компанијата поради подобра логистика. Градот Свети Николе се наоѓа на 60 километри одалеченост од главниот град Скопје,што придонесува бенефиции за самата компанија.Компанијата Fullhauz е еден дел од поголемата група на компании вклучувајки ја и Euro Win PVC компанијата за извоз и Buba B4 која произведува прозори и панели за врати.Ваквата групација има 80 вработени,вклучувајки го генералниот директор и останатите четири управители.Компанијата освен на балканскиот(Црна Гора,Србија) своите производи ги пласира и на европскиот пазар(Холандија,Белгија,Луксембург). Поради компаниите кои спаѓаат во истата гранка, компанијата поседува ISO 9001 и CE сертификати за квалитет и заштита на своите производи.Главна активност на компанијата е производство на PVC врати и прозори, ролетни, гаражни врати,декоративни PVC панели и сендвич панели.

Наша мисија

The main mission of Fullhauz is sales and marketing of PVC products, mainly doors and windows, with high quality, easy to use and safe for the environment.