FullHauz работи со сендвич панели кои овозможуваат високо топлинска изолација,декоративен излед,лесни за чистење, сјајност,флексибилност,отпорност на надворешни влијанија, масовно производство, брзо монтирање и слично.

Технички Податоци
Дебелина PVC плоча (mm) Дебелина на изолацијонен материјал (mm) Вкупна дебелина на панел(mm) Димензии на Панел (mm)
1.00 18.00 20.00 1000 2000
1200 2400
1500 3000
2000 3000
1.00 22.00 24.00 1000 2000
1200 2400
1500 3000
2000 3000
1.50 17.00 20.00 1000 2000
1200 2400
1500 3000
2000 3000
1.50 21.00 24.00 1000 2000
1200 2400
1500 3000
2000 3000